بایگانی ماهانه : دی ۱۳۹۵

تجهیز واحد بینایی سنجی مرکز به دستگاههای نوین تخصصی

معاینه و ارزیابی کامل عملکرد چشمی و سیستم بینایی ( حدت بینایی، دید رنگ، دید بعد، انحرفات چشمی و غیره) تشخیص و اصلاح عیوب انکساری چشم تشخیص و درمان تنبلی چشم در کودکان معاینات چشمی طب کار، طب ورزشی و طب هوایی بررسی و تشخیص نارسایی‌های اختلال دید دو چشمی و درمان غیر دارویی بررسی و تشخیص بیماری های رایج

ادامه مطلب