بایگانی ماهانه : دی ۱۳۹۵

تجهیز واحد بینایی سنجی مرکز به دستگاههای نوین تخصصی

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و در راستای خدمت رسانی بهتر به مددجویان عزیز و سایر مراجعین دستگاههای تخصصی جدید ذیل به واحد بینایی سنجی مرکز اضافه گردید. ۱- دستگاه Autorefractometer 8000 این دستگاه قابلیت تهیه عکس از عدسی  چشم جهت ارزیابی میزان آب مروارید و نیز کدورتهای ایجاد شده آن را دارد و دارای توانایی تشخیص قوز قرنیه می

ادامه مطلب