خدمات پزشکی

 

واحد پزشکی عمومی :

 

  • داخلی و اطفال
  • جراحی های کوچک
  • نوار قلب
  • خدمات اورژانسی
  • ویزیت در منزل
  • کلیه خدمات پرستاری ( تزریقات و اندازه گیری فشارخون و بخیه )

 

ساعات پذیرش : هر روز از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ظهر و همچنین  ۱۶ ظهر الی ۲۱ شب .

تلفن تماس : ۲۴۷ ۲۲ ۴۴۰