شنوایی شناسی

کلینیک ارزیابی و درمان اختلالات شنوایی

تلفن: ۲۷ ۲۵ ۰۲ ۴۴

 

  • ادیومتری رفتاری کودکان
  • امپدانس ادیومتری
  • انجام آزمونهای OAE, ABR, ASSR
  • تجویز انواع سمعکهای دیجیتال و هوشمند
  • تجویز انواع سمعکهای داخل گوشی، پشت گوشی
  • بازتوانی شنوایی ویژه کودکان کم شنوا و بد شنوا

 

غربالگری: نوزادان کارخانه ها و مهدها و مدارس
ارزیابی : ارزیابی شنوایی همه ی گروههای سنی (به ویژه کودکان زیر ۶ سال)

ارزیابی شنوایی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم، بیش فعالی و ناتوانی یادگیری
ارزیابی وزوز ، ارزیابی سرگیجه ، انجام کلیه آزمون های فیزیولوژیک ولکتروفیزیولوژیک
درمان :درمان وزوز – درمان سرگیجه
توانبخشی اختلالات شنوایی و تعادل: تجویز و تنظیم سمعک با دستگاههای پیشرفته توانبخشی کودکان زیر ۳ سال و توانبخشی شنوایی در منزل