داروخانه

داروخانه

تلفن: ۲۶ ۲۸ ۰۲ ۴۴

ساعت کار: همه روزه از ساعت ۹ صبح الی ۹ شب.

 

طرف قرارداد با سازمان خدمات درمانی(کارکنان دولت)

نیروهای مسلح( ارتش) سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی

ساخت انواع داروهای ترکیبی

فروش لوازم ارتوپدی

تایید اینترنتی کلیه نسخ

فروش لوازم آرایشی، بهداشتی و ارتوپدی