تاریخچه

سازمان بهزیستی بعنوان متولی امر توانبخشی افراد معلول در کشور اهتمام و تاکید جدی در مداخلات به هنگام توانبخشی در سطح کشور را دارد که این امر با استفاده از تکنولوژیها و فناوریهای نوین و با هدف ارتقاء سطح کیفیت خدمات و قادر سازی افراد معلول به انجام می رسد.
در راستای تحقق این امر وبر اساس ارائه خدمات مبتنی بر مراکز و موسسات ،پروژه ساخت مرکز جامع فوق تخصصی توانبخشی آرمان شایان از سال ۱۳۸۳ با در اختیار گذاری زمین آن به خیریه فخرالملوک به مدیریت جناب آقای مهندس گیوه چیان و عقد قرار داد احداث مشارکتی با بهزیستی استان تهران آغاز گردید . مطابق مفاد قرار داد ساخت مرکز جامع توانبخشی به صورت مشارکتی با سرمایه گذاری خیر و بکارگیری نظرات تخصصی سازمان در دستور کار قرار گرفت .لیکن به علت طولانی شدن فرایند ساخت مرکز ، پروژه در سال ۹۱ از استان تهران به ستاد بهزیستی کشور جهت تکمیل و تجهیز آن منتقل گردید تا در جهت راه اندازی آن تسریع بعمل آید .پس از اتمام عملیات عمرانی کلیه تجهیزات تخصصی واحدها نیز توسط سازمان بهزیستی خریداری گردید و از ابتدای سال ۹۲ اقدام به راه اندازی فعالیت مرکز گردید.این مرکز دارای مساحت عرصه۳۱۰۰ متر مربع و بنای اعیانی ۵۷۰۰ متر مربع در چهار طبقه مشتمل بربخش مدیریت واداری و واحدهای تخصصی فیزیوتراپی ، ارتوپدی فنی، کاردرمانی ، شنوایی شناسی ، گفتار درمانی ، بینایی سنجی ، توانبخشی روباتیک ، خدمات روانشناختی ،کلینیک پزشکی (اعم ازعمومی و تخصصهای مختلف) ، دندانپزشکی و لیزر تراپی می باشد. از سایر امکانات این مرکز می­توان به داروخانه ،آزمایشگاه و سالن ورزش و آمادگی جسمانی نیزاشاره کرد.