ارتوپدی فنی

واحد ارتوپدی فنی

زیر نظر دکتر وهاب کاشانی

 

تهیه وتولید:

  • انواع کفش های طبی
  • انواع بریسها
  • انواع مچ بند وزانو بند
  • اندام مصنوعی و اسکن پا

 

ساعات کار : همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰

تلفن : ۷۶۸ ۲۲ ۴۴۰